menu
Word Lid
Vlaamse, federale en Europese verkiezingen: Vlaams Belang Brugge sterk vertegenwoordigd

Vlaamse, federale en Europese verkiezingen

Vlaams Belang Brugge sterk vertegenwoordigd

Recent werden alle Vlaams Belang verkiezingslijsten door de partijraad unaniem goedgekeurd. Zowel op de Europese, de Vlaamse en de federale lijst is Vlaams Belang Brugge sterk vertegenwoordigd, wat een erkenning betekent vanuit nationaal voor ons sterk afdelingswerk de afgelopen jaren. Trouwens, vriend en vijand erkennen dat het Vlaams Belang sedert enkele jaren terug stevig op de politieke kaart staat in Brugge. Een groot deel van onze Brugse kandidaten beschikt ook over heel wat politieke ervaring. Uiteraard moeten we de verkiezingen afwachten maar het lijkt er sterk op dat het Vlaams Belang Brugge met Tom Van Den Driessche, Stefaan Sintobin en Yves Buysse opnieuw 3 parlementsleden zal tellen, een belangrijk gegeven in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

  1. Europese lijst:

Tom Vandendriessche: lijsttrekker

Tom Vandendriessche is 45 jaar, gehuwd en vader van 2. Van opleiding master politieke wetenschappen en master bedrijfseconomie. Bij de verkiezingen is Tom lijsttrekker voor de Europese verkiezingen en lijstduwer bij de gemeenteraadsverkiezingen. Professioneel is hij hoofd van de studiedienst van Vlaams Belang en Europees parlementslid. "Brugge gaat in snel tempo de verkeerde richting uit. We moeten van koers veranderen. Ander en beter. Dat kan enkel met Vlaams Belang.", aldus Tom. Tom woont met zijn gezin in de binnenstad.

  1. Vlaamse lijst:

Stefaan Sintobin: 3de plaats effectief

Stefaan werd de eerste keer verkozen als Vlaams Parlementslid in 2004. Hij volgde toen de beleidsdomeinen Toerisme, Landbouw, Platteland en Visserij, allemaal belangrijke West-Vlaamse thema’s, op. Momenteel is Stefaan Voorzitter Commissie Welzijn en effectief lid Commissie Landbouw, Platteland en Visserij. Stefaan is Vlaams Belang fractieleider in de gemeenteraad van Brugge en werd onlangs nog genoemd als één van de actiefste raadsleden. Stefaan is uiteraard kandidaat burgemeester voor Vlaams Belang. Stefaan woont met zijn gezin in de binnenstad.

Yves Buysse: 4de plaats effectief

Yves is een 55-jarige jurist. Geboren en getogen Bruggeling. Hij groeide op in Sint-Kruis en woont nu al lange tijd in Assebroek. Hij is gehuwd en vader van 2 tieners. Momenteel zetelt hij al in het Vlaams Parlementslid waar hij vooral actief is in de commissie Binnenlands bestuur. Als Algemeen Secretaris maakt hij deel uit van het nationale Partijbestuur van het Vlaams Belang. In die hoedanigheid is hij mee verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de begeleiding van alle juridische dossiers. Tijdens deze campagne stuurt hij in Brussel ook mee de Verkiezingscel van de partij aan.

Ignace Lowie: Lijstduwer effectieven

Ignace is echtgenoot, vader van 3 kinderen en grootvader van 8 kleinkinderen. Verder is hij gepensioneerd ambtenaar en gediplomeerd gids. Ignace is gewezen federaal volksvertegenwoordiger (1995-2000) en was ook 12 jaar provincieraadslid, waarbij ook VB-fractievoorzitter, in de provincieraad van Antwerpen (nu Ere-provincieraadslid). Hij is tevens publicist en gastspreker over geschiedkundige onderwerpen en de Vlaamse Beweging. Ignace woont met zijn vrouw op Sint-Michiel.

Inge Vanpaeschen: 14de plaats opvolgers.

Inge is politiek actief sinds de strijd om “ Leuven Vlaams. In 1994 werd ze voor de eerste keer verkozen als VB-gemeenteraadslid in Knokke-Heist, in 1996 lid van de raad van bestuur van de VRT en lid van verschillende adviesraden van het ministerie van cultuur. Besloot in 2000 om zich als alleenstaande moeder te concentreren op de studies van haar 4 kinderen. Inge ging zelf ook terug studeren en haalde op haar 55 jaar nog een bachelor diploma. Ze eindigde haar actieve loopbaan als docent in de professionele bacheloropleiding Cosmetische Wetenschappen en de opleiding Farmaceutisch Technisch Assistent. Inge woont in Zeebrugge

  1. Federale lijst:

An Braem: 8ste plaats effectief

An is gemeenteraadslid en sinds haar jeugd actief in de Vlaamse beweging en het Vlaams Blok/Belang. Ze werkte een tijdlang op het hoofdkantoor van de partij in Brussel. An is gehuwd en mama van 4 kinderen. Momenteel werkt ze nu halftijds als secretaresse. Zo kan ze veel tijd besteden aan haar kinderen. Voor An is het belangrijk dat zij kunnen opgroeien in een warm nest en veilige samenleving. An is ook een creatieve duizendpoot waarin ze zich kan uitleven. An woont met haar gezin op Sint-Michiel.

Ingeborg Van Acker 10de plaats effectief

Ingeborg is opgegroeid in een Vlaamsgezinde familie en draagt de Vlaamse Onafhankelijkheid hoog in het vaandel. Ingeborg kreeg de kans om als thuiswerkende ouder haar 3 kinderen een warme thuis te bezorgen. Die keuzevrijheid vindt ze trouwens nog altijd heel belangrijk. Ingeborg is gehuwd met de bekende Zeebrugse reder Eddie Cattoor en kwam zo in contact met de Vlaamse visserij. Een boeiende wereld die jammer genoeg, net zoals de landbouw te kampen heeft met een overdaad aan regels opgelegd door Europa . Ingeborg woont in Zeebrugge.

Jonathan Haeyaert: 3de plaats opvolgers

Jonathan (25 jaar) is de jongste kandidaat van onze Brugse kandidaten. Na het behalen van een Bachelor Toerisme in Vives Brugge trok Jonathan naar Gent en behaalde er een Master Communicatiewetenschappen. Jonathan werd enige tijd geleden voorzitter van de afdeling Brugge en zorgde niet alleen onmiddellijk voor een nieuwe schwung binnen het bestuur en slaagde er ook in om de nationale verjongingsoperatie ook in Brugge ingang te doen vinden. Jong, Vlaams en rebels, zo kan je hem het best omschrijven. Jonathan woont in de binnenstad.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF