menu
Word Lid
Vlaams Belang wil impactstudie naar socio-economische gevolgen stikstofakkoord

De Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement wil een impactstudie naar de socio-economische gevolgen van het stikstofakkoord. “De Vlaamse agrovoedingsketen vormt de basis van onze voedingsindustrie en is één van de grootste industriële sectoren van Vlaanderen”, zegt hoofdindiener Stefaan Sintobin. “Daarom dat we niet enkel naar de ecologische impact van het stikstofakkoord moeten kijken, maar ook naar de socio-economische.”

Met het stikstofarrest van 25 februari 2021 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van nieuwe pluimveestallen in Kortessem. Hiermee kwam er een zo goed als volledige vergunningenstop voor de Vlaamse landbouwsector. Hoewel Vlaams minister-president Jan Jambon in zijn Septemberverklaring van 2021 beloofde om voor het einde van 2021 met een “definitieve oplossing voor het probleem van overmatig stikstof te komen“, lukte het de Vlaamse Regering pas op 23 februari 2022 om een stikstofakkoord te sluiten. Al snel werd duidelijk dat dit vooral de landbouwsector viseert en buitengewoon hard treft.

“Eind maart 2021 beloofde toenmalig landbouwminister Hilde Crevits dat naast de ecologische, eveneens de socio-economische impact van een stikstofakkoord onderzocht moet worden”, zegt Sintobin. “De Vlaamse regering kwam hier echter een jaar later al op terug omdat ze dit niet wenselijk vond.”

“Deze impactstudie moet duidelijkheid verschaffen over de socio-economische gevolgen van het stikstofakkoord voor onze eigen voedselindustrie”


Verschillende landbouworganisaties zijn dan ook niet te spreken over de houding van de Vlaamse regering. “Er worden via zware reductiedoelen bijzonder zware inspanningen gevraagd van de veehouderijen terwijl de socio-economische impact hiervan niet eens gekend is”, aldus Sintobin. “Sterker: men wil die impact niet kennen, allicht omdat men weet hoe desastreus die is. Ook de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) heeft gewezen op het belang van een studie naar de socio-economische impact.”

“Onze Vlaamse agrovoedingsketen vormt de basis van onze voedingsindustrie en is één van de grootste industriële sectoren van Vlaanderen, waarin ongeveer 60.000 mensen tewerkgesteld zijn en 38,5 miljard euro omzet gegenereerd wordt”, zegt Sintobin. “Er wordt geschat dat wel dertig procent van de banen in deze sector bedreigd worden en de bijdrage van de sector aan het bruto binnenlands product met eenzelfde percentage kan afnemen.”

Het Vlaams Belang vindt een socio-economische impactstudie hoogst noodzakelijk en hoopt op steun van de andere partijen. ”CD&V heeft al aangegeven dat ze dit ook willen”, besluit Sintobin. “Kunnen we dan ook de politieke spelletjes op kap van de landbouwers stoppen en de Vlaamse agrovoedingssector snel duidelijkheid verschaffen?”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF