menu
Word Lid
Verjonging & Ervaring: Officiële Stadsgids Ignace Lowie wordt bestuurslid

Nadat recent de 22- jarige student Jonathan Haeyaert door het afdelingsbestuur unaniem werd aangesteld als nieuwe afdelingsvoorzitter, werkt het lokale bestuur ook verder aan de input van kennis en ervaring. Gewezen Volksvertegenwoordiger en ere-provincieraadslid Ignace Lowie (64 jaar) trad vorige week toe tot het afdelingsbestuur. Ignace is afkomstig uit Kortemark, woonde een tijdlang in Antwerpen en woont sinds einde 2009 in Sint-Michiels Brugge. Naast politieke mandaten, vervulde Ignace ook talrijke partijfuncties binnen het Vlaams Blok. Momenteel is Ignace voorzitter van het partij-seniorenforum Brugge-Oostkust. Ignace is gehuwd, heeft 3 kinderen en 7 kleinkinderen. Hij schreef tal van boeken en bijdragen aan tijdschriften over politiek, Vlaamse Beweging, geschiedenis, kunst en heemkunde. Ignace is , naast hobby- reisleider, ook officieel stadsgids Brugge & West-Vlaanderen (Gidsenbond).

Fractieleider Stefaan Sintobin:

“Ik ben bijzonder tevreden dat Ignace bestuurslid is geworden, nadat ik hem eerder had overtuigd om in 2018 op onze gemeenteraadslijst te staan. Naast onze verjongingsoperatie, wil ik onze partij ook inhoudelijk versterken richting gemeenteraadsverkiezingen 2024. Ignace past perfect in dit plaatje. Zijn kennis en ervaring zijn van onschatbare waarde voor ons afdelingsbestuur en onze politieke werking. Terwijl andere partijen momenteel vooral bezig zijn met postjes en het burgemeesterszitje, telt voor ons de inhoud en staat het belang van de Brugse bevolking voorop”.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF