menu
Word Lid
Ventilus zal veel meer gezinnen treffen dan aangekondigd

Het aantal gezinnen en ondernemingen dat de impact van Ventilus zal voelen ligt veel hoger dan eerst aangekondigd door de Vlaamse regering. Binnen een straal van 100 meter gaat het om meer dan 1.000 gezinnen en 100 ondernemingen. Binnen de 200 meter verdubbelt het aantal gezinnen. Dat zei Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) gisteren in de commissie Leefmilieu na vragen van Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang). “Dit is niet wat men de bevolking beloofde bij het vastleggen van het traject”, reageert Ryheul. “Hoe meer men bekend maakt over het Ventilustracé, hoe duidelijker de problemen worden.”


Bij de trajectkeuze eind maart sprak de Vlaamse regering over slechts 190 getroffen gezinnen in een straal van 100 meter. Het ging dan over 80 woningen in het nieuw te bouwen deel en 110 woningen bij te verzwaren bestaande hoogspanningslijnen. Gisteren stelde minister Demir echter dat het om 960 getroffen woningen bij de verzwaringen gaat en 130 bij het nieuw te bouwen gedeelte. Ook 80 ondernemingen liggen in een straal van 100 meter rond de te verzwaren lijnen. Bij het nieuwe gedeelte van Ventilus gaat het om 30 ondernemingen.

“Het voorzorgsbeginsel wordt hier compleet met de voeten getreden”

“Meer dan 1.000 gezinnen en 120 ondernemingen worden dus sterk getroffen door Ventilus”, zegt Ryheul. “Dat is een pak meer dan de 80 woningen waarover de regering sprak na het vastleggen van het traject.” Binnen een straal van 200 meter verdubbelt het aantal gezinnen dat getroffen zal worden door Ventilus: 2.110 gezinnen zullen de effecten van een verzwaring ondergaan en 320 gezinnen zullen in die radius van het nieuw te bouwen gedeelte vallen. Voor bedrijven gaat het om respectievelijk 130 bij het te verzwaren gedeelte en 50 bij het nieuwe. “Het voorzorgsbeginsel wordt hier compleet met de voeten getreden”, vervolgt het Vlaams Parlementslid. “De gevolgen van Ventilus op de gezondheid van de omwonenden is veel te weinig onderzocht. Het is dan ook onvoorstelbaar dat de minister deze informatie pas meedeelt na vragen in de commissie.”

“Bovendien geeft Demir nog steeds geen antwoord op vragen over compensatie voor wie onder een verzwaarde lijn zal wonen”, besluit Ryheul. “De meeste gezinnen en ondernemingen hebben geen recht op een uitkoopregeling of compensatie, ook niet bij de voorgestelde uitgebreidere compensatieregeling van de Vlaamse regering terwijl ze wel 10 keer meer straling krijgen. Dat staat in schril contrast met wat politici al maanden beweren, namelijk dat alle betrokkenen in het Ventilus-project zullen vergoed worden.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF