Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Parkeren in Zeebrugge

Parkeren in Zeebrugge
Lokaal @ Vlaams Belang

Het parkeerprobleem in Zeebrugge vraagt al jaren om een oplossing. Er ligt een nieuw reglement op tafel dat hierin zou moeten voorzien maar het Vlaams Belang vreest dat dit complexe probleem iets te eenvoudig wordt aangepakt. Dit nieuwe. Regelement kwam ter sprake op de gemeenteraad van april 2021 tijdens de interpellatie van Vlaams Belang-gemeenteraadslid An Braem.

An pleitte er eerder al voor om het parkeerbeleid in Zeebrugge aan te pakken én om daarbij rekening te houden met tweedeverblijvers. Dat deze maatregelen zo eenzijdig zouden ingevoerd worden, had zij niet verwacht, zeker niet ten aanzien van de tweedeverblijvers.

Die tweedeverblijvers (die al een fikse taks op tweede verblijf betalen, maar ook de lokale ondernemers ondersteunen) zijn ook vaak buiten het zomerseizoen in Zeebrugge te vinden en ze zijn evenveel deel van Zeebrugge als de gewone bewoners. Voor velen van hen is Zeebrugge een tweede thuis waar zij elk weekend van elk seizoen en elke vakantie vertoeven. De parkeerdruk is volgens An niet aan hen te wijten maar aan dagjestoeristen die niet noodzakelijk Zeebrugge als eindbestemming kiezen.

Het Vlaams Belang stelt een betalende ‘bewoners’-kaart voor voor tweedeverblijvers? Het liefst van al zou we deze mensen gratis laten parkeren maar een betalende kaart kan misschien een tegemoetkoming zijn én ook zorgen voor het nodige cijfermateriaal van aantal tweedeverblijvers die effectief parkeren.

Ook Zeebrugge dorp mag in dit probleem niet uit het oog verloren worden. De grote vrees is dat dagjestoeristen die naar Knokke of Blankenberge willen gaan, de gratis plaatsjes in Zeebrugge wel zullen weten te vinden en deze dus op andere plaatsen voor parkeeroverlast zullen zorgen. Indien men echt iets wil doen aan de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Zeebrugge, dan lijkt het ons geen onoverkomelijk probleem om tijdens deze proefperiode ook rekening te houden met de bezorgdheden die door het Vlaams Belang vernoemd worden.