menu
Word Lid
Niet in orde met onze wetgeving? Sluiten die handel!

Recent hield de politie een actie gericht tegen nachtwinkels en ‘exotische’ restaurants. Bij de 16 zaken die werden gecontroleerd, konden de inspectiediensten telkens diverse inbreuken vaststellen. Het ging daarbij vooral om overtredingen op vlak van hygiëne - zoals te hoge temperatuur om voeding te bewaren en bedorven voedsel, zwartwerk en sociale fraude, niet bijhouden van dag-totalen en andere verplichte financiële bewijsstukken zoals BTW-ontvangsten. De politie stelde ook bijkomend 1 gerechtelijk PV valsheid in geschriften op voor een klant van een nachtwinkel die via de GSM een vervalste identiteitskaart voorlegde om sterk alcoholische drank aan te kopen.

Burgemeester De fauw vond het ‘verontrustend’ dat zoveel inbreuken op de reglementeringen werden vastgesteld. De burgemeester wil daarom de zaakvoerders sensibiliseren en wijzen op hun verplichtingen. Fractieleider Stefaan Sintobin was helemaal niet verbaasd over de resultaten: “Nu zijn slechts 16 zaken gecontroleerd, ik pleit er dan ook voor om nog meer zaken systematisch te controleren. Verder mag het niet louter bij preventie blijven, maar moeten zware overtreders gesloten worden”.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF