menu
Word Lid
Illegale werken in nieuwe moskee

Illegale werken in nieuwe moskee.

Gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar moet optreden.

Uit getuigenissen van buurtbewoners en na plaats bezoek van fractieleider Stefaan Sintobin is vastgesteld dat er in de nieuwe moskee (Hertogenstraat, 73) momenteel illegale werkzaamheden aan de gang zijn in het gebouw. Nochtans moet het Cultureel Islamitisch centrum een functiewijziging aanvragen en hebben ze dus een omgevingsvergunning (zie bijlagen) nodig die moet kenbaar gemaakt worden aan de omwonenden via een geel bord . Zo weten de burgers wat de vergunningsaanvraag behelst en kunnen ze gewenst bezwaar indienen. Van een officiƫle aanvraag tot functiewijziging en een omgevingsvergunning is nog verre van sprake. Dus is hier duidelijk sprake van illegale werken.

Fractieleider Stefaan Sintobin vraagt dan ook met aandrang dat de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar van Brugge ofwel de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (dep Omgeving/afd Handhaving/buitendienst W-Vlaanderen) langsgaat en de werken via een stakingsbevel laat stil leggen. De ambtenaar moet hier uiteraard ook een proces-verbaal van opmaken. Zie webstek omgeving met handhavingsmogelijkheden (luik ruimtelijke ordening openklikken): https://omgeving.vlaanderen.be/nl/wat-als-u-de-regelgeving-niet-naleeft . De wetten in dit land zijn voor iedereen gelijk, ook voor moslims. Voor het overige bevestigt het Vlaams Belang dat ze zich zullen blijven verzetten tegen de komst van de nieuwe moskee en de omwonenden juridisch zullen begeleiden bij het indienen van een bezwaar. Maar het blijft momenteel uiteraard wachten op de vergunningsaanvraag.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF