Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Heraanleg gevaarlijk verkeersknooppunt A19-R8

Heraanleg gevaarlijk verkeersknooppunt A19-R8
Provinciaal @ Vlaams Belang

aanbesteding ‘ten vroegste’ eind 2020

Carmen Ryheul: “Ik betreur de vaagheid in de timing en dring erop aan dat de aanpak van dit berucht zwart punt de hoogste prioriteit krijgt.”

In antwoord op een vraag van Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang) laat minister van Mobiliteit Lydia Peeters weten dat ten vroegste eind 2020 tot de aanbesteding overgegaan kan worden van de heraanleg van het gevaarlijke verkeersknooppunt A19-R8. Carmen Ryheul betreurt dat de minister nog steeds geen exacte startdatum kan geven en dringt er op aan dat dit dossier de hoogste prioriteit krijgt “voor er nog meer ernstige ongevallen plaatsvinden.”

Tijdens de voorbije legislatuur werd aan toenmalig bevoegd minister Weyts op geregelde basis een stand van zaken gevraagd over de heraanleg van het gevaarlijk verkeersknooppunt A19-R8. Voor dit ingrijpend project werd trouwens al 13 miljoen euro vrijgemaakt. Dat de aanleg van de verkeerswisselaar dringend nodig is, is duidelijk: de 2 U-bochten op de huidige verkeerswisselaar zijn echt gekkenwerk en ronduit gevaarlijk. Elk jaar gebeuren er tientallen ongelukken met gewonden. De gemeenteraad van Kortrijk gaf zijn goedkeuring om de weg van de stad over te dragen aan de Vlaamse overheid zodat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het nieuwe verkeersknooppunt zou kunnen realiseren realiseren.

Lydia Peeters – Weyts’ opvolger als minister van Mobiliteit – laat nu in antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang) weten dat “de onderhandelingen voor de grondverwerving bezig zijn” en dat er “gewerkt wordt aan het opstellen van de aanvraag (inclusief gedetailleerde plannen) voor de omgevingsvergunning.)” Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zou plannen om deze aanvraag begin 2020 in te dienen. Ondertussen worden de opdrachtdocumenten (bestek, plannen, ...) opgemaakt. Volgens de minister zal er ten vroegste eind 2020 tot aanbesteding overgegaan kunnen worden, maar moet “de start van de werken en de fasering van de werken moet nog grondig bekeken worden.” Een exacte startdatum kan de minister niet geven.

Carmen Ryheul betreurt dat ook in 2020 de bulldozers nog niet zullen aanrukken voor de start van de heraanleg van deze gevaarlijke verkeerswisselaar. “Een exacte startdatum kan nog niet gegeven worden en de minister blijft zeer vaag in haar antwoorden, zodat te vrezen valt dat de start – laat staan de oplevering – van de werkzaamheden nog wel eens zeer lang op zich zou kunnen laten wachten”, aldus Ryheul.

Het parlementslid dringt er bij minister Peeters dan ook op aan om de aanpak van deze gevaarlijke verkeerssituatie absoluut prioriteit te geven: “Het knooppunt van de R8 met de A19 is een zeer berucht zwart punt in West-Vlaanderen. We kunnen maar hopen dat er geen nieuwe ernstige ongevallen plaatsvinden vooraleer de minister het licht op groen zet.”

Carmen Ryheul, Vlaams Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid
Wouter Vermeersch, Federaal Volksvertegenwoordiger en fractieleider