menu
Word Lid
Drama Blauwe Poort: Vondelingenluik in Brugge?

Het Vlaams Belang is net zoals iedereen geschokt door het drama dat zich voltrok in de sociale woonwijk ‘de Blauwe Poort’. In de eerste plaats staan wij uiteraard stil bij de dood van de baby. Het feit dat de baby nog leefde na de geboorte maakt het extra pijnlijk. Verder is het niet aan ons of om het even wie om daar veel uitspraken over te doen of te speculeren m.b.t. het hoe en waarom. Dit is de taak en verantwoordelijkheid van enkel het parket en de bevoegde instanties. Wat wij wel kunnen en moeten doen is initiatieven nemen om te vermijden dat dergelijke drama’s in de toekomst nog gebeuren.

Fractieleider Stefaan Sintobin:

“Dit drama hakt er bij iedereen, ook bij mij diep in. Ik kan mij onmogelijk voorstellen hoe dit kan gebeuren, maar verder wil ik daar geen uitspraken over doen. Ik zie mezelf wel verplicht om mee te helpen zoeken naar mogelijke initiatieven om dergelijke drama’s te voorkomen. Sociale controle, oppikken signalen door vrienden, familie en door collega’s op de werkvloer moeten gestimuleerd worden, bevoegde sociale instanties moeten ingeschakeld worden waar nodig maar dit volstaat uiteraard niet. Ik wil niet dramatiseren maar voorkomen blijft beter dan genezen. Het geeft geen zekerheid maar om te voorkomen dat in de toekomst nog baby’s zomaar ergens gedumpt worden, vraag ik aan het stadsbestuur om de mogelijkheid van een vondelingenluik in Brugge te onderzoeken. Het vondelingenluik in Antwerpen kwam er in 2000 en sedertdien werden er een kleine 20-tal baby’s neergelegd. ‘Het vondelingluik is er om radeloze moeders de kans te geven om hun baby anoniem een veilige en warme plek te geven’, lezen we bij de VZW Moeders voor Moeders. Een vondelingenschuif is absoluut geen garantie dat drama’s zoals in de Blauwe Poort niet meer zullen gebeuren dat besef ik, maar ik vind het de moeite waard om dit ernstig te bekijken, al was het maar om één baby te redden van een afschuwelijke dood. Ik begrijp perfect dat men hier niet over één nacht ijs kan gaan, maar het lijkt mij de moeite waard om hierover na te denken”.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF